לעולם לא נמסור, נסחור או נעביר
את פרטיך לגורם אחר, נקודה.
שלח