כל מה שרציתם לדעת
על ביטוח בריאות לרילוקיישן!

האם ניתן לבטל את ההשתתפות העצמית בפוליסה בתמורה לתוספת תשלום?

בתמורה לרכישת נספח ביטול השתתפות עצמית. נספח זה מבטל את ההשתתפות העצמית שבפוליסה בעת קבלת שירותים בחו”ל בלבד. שים לב: לא ניתן לבטל את ההשתתפות העצמית לקבלת שירותים רפואיים בישראל. כמו כן, לא ניתן לרכוש את נספח ביטול ההשתתפות העצמית, לפוליסות המיועדות לכיסוי בארה”ב.

היכן ניתן למצוא את רשימת הכיסויים וההשתתפות העצמית בפוליסה שלי?

רשימת הכיסויים הכלולים וההשתתפות העצמית מופיעים בחשבון שלך באפליקציית DavidShield וכמו כן באתר השירות העצמי.

האם אשלם השתתפות עצמית בעת קבלת שירותים רפואיים בחו”ל?

כן. ההשתתפות העצמית בפוליסות DavidShield מחושבת על בסיס קלנדארי, מינואר עד דצמבר. מתכונת ההשתתפות העצמית נקבעת על פי סוג התכנית ומדינת היעד.

מה לא מכוסה בפוליסה?

הנושאים שאינם מכוסים במסגרת הפוליסה מפורטים בתנאי הפוליסה בפרק 5, חריגים. למשל – לא תכוסינה הוצאות בגין תאונות או פגיעה במהלך שירות צבאי של מבוטח, טיפול בהתמכרות לסמים או אלכוהול, ניסיון התאבדות או פציעה עצמית מכוונת, ניתוח לשינוי מין, הפלה מלאכותית שלא מסיבות רפואיות, פציעה במסגרת פעילות ספורט אתגרי, טיפולי שיניים וכיו”ב.

מה פירוש UCR?

UCR הם ראשי תיבות של המושג Usual, Customary & Reasonable, מושג המתייחס לרמת ההוצאות הרפואיות שהגיונית וסבירה במקום בו ניתן השירות הרפואי. הכיסוי בפוליסה כפוף ל- UCR, על מנת למנוע מצב של ניצול לרעה והפקעת מחירים של הטיפול הרפואי. בעת קבלת שירותים אצל ספקי שירות שאינם בהסדר, רצוי להתעניין ואף לתאם מראש עם מחלקת שירות הלקוחות, את קבלת הטיפול ולקבל הערכה להחזר הצפוי בהתאם לסוג הטיפול הנדרש. זאת על מנת להימנע מעוגמת נפש, לאחר תשלום גבוה שאינו סביר על פי אמות מידה מקומיות מקובלות.

האם הפוליסה מכסה מעקב הריון ולידה?

בהחלט כן. הוצאות מעקב הריון ולידה וסיבוכיהם, לאחר 12 חודשים מתחילת הביטוח, יכוסו עד תקרת הכיסוי.

מתלבטים? מעוניינים במידע נוסף?