כל מה שרציתם לדעת
על ביטוח בריאות לרילוקיישן!

האם אני עלול לאבד את זכויותיי לקבלת שירותים רפואיים במסגרת החוק לביטוח בריאות ממלכתי בישראל?

כן! ישראלים רבים מאבדים את זכויותיהם לקבלת שירות במסגרת חוק ביטוח בריאות ממלכתי, בין אם בגלל שלא הסדירו את תשלומיהם למוסד לביטוח לאומי טרם צאתם את הארץ, ובין אם משום שמרכז חייהם עבר למדינה אחרת. כאשר נשללות זכויותיך לכיסוי ביטוחי במסגרת חוק ביטוח בריאות ממלכתי, כל טיפול רפואי במערכת הבריאות הציבורית בישראל יהיה חייב בתשלום מלוא העלות כשם שחל על תייר המבקר בישראל. לאחר החזרה לארץ, במידה ואיבדת את זכויותיך הרפואיות על פי החוק – יהיה עליך להמתין פרק זמן שנע בין חודשיים ל 6 חודשים, בהתאם למשך היעדרותך מישראל. מבוטחי DavidShield זכאים בין השאר לטיפול רפואי בישראל הן בביקורי מולדת והן בתקופות ההמתנה החלות על פי החוק לאחר שובם לישראל, דרך קופת חולים כללית.

מה היתרון של ביטוח ישראלי לעומת ביטוח מקומי?

פוליסת DavidShield תוכננה במיוחד לענות על צרכי הביטוח של ישראלים המתגוררים תקופות ממושכות בחו”ל – בהיקף הכיסוי, באופן קבלת השירות, התאמתו לביקורי מולדת, שפת השירות וההמשכיות לאחר החזרה ארצה. כמו כן: *הפוליסה מפוקחת על ידי המפקח על הביטוח בישראל. *מבוטחי DavidShield נהנים מהניסיון שנצבר במתן שירות לעשרות אלפי ישראלים ברחבי העולם. *תכניות ביטוח מקומיות יהיו בד”כ מוגבלות בהיקפן ומותאמות לצרכים המקומיים, למשל – תכניות המשלימות את מערכת הרפואה הציבורית לה זכאים אזרחי אותה מדינה. *תכניות מקומיות לא תאפשרנה בד”כ כיסוי מחוץ לאותה מדינה, או את חופש בחירת הספקים הרפואיים. ניתן להסתייע בנציגי מוקד המכירות של DavidShield על מנת להשוות בין תכונותיהן של תוכניות הביטוח השונות.

מתלבטים? מעוניינים במידע נוסף?