logo

אמנת השירות


אמנת השירות שלנו

המטרה שלנו כאן ב- DavidShield היא לספק לכם לקוחותינו, את השירות האדיב והמקצועי ביותר, בזמינות גבוהה ובכל מקום בעולם. אנחנו רוצים שתהנו מהחדשנות והאיכות של המוצר הביטוחי שלנו ותרגישו מסופקים בכל התקשרות או מפגש עם נציגינו. כולנו חתומים על אמנת שירות זו ומתחייבים לנהוג ביושר, כבוד, אנושיות וסובלנות ולפעול מתוך דרישה עצמית למצויינות.

mobile

ערכי היסוד שלנו

  • icon דאגה כנה לבריאות המבוטחים
  • icon מקצועיות
  • icon יושר והגינות
  • icon שקיפות מלאה
  • icon כיבוד ושמירת פרטיות הלקוח
  • icon שירות אדיב, איכותי ויעיל
  • icon זמינות ונגישות גבוהה לשירות רפואי
ok

זמינות

סוג השירות

ההתחייבות שלנו

מוקד שירות הלקוחות שלנו עומד לרשותך

24 שעות ביממה, 365 ימים בשנה

חיוג חינם

באמצעות ה- Skype ומספרי חיוג חינם; לחלופין, אם תבקשו, נחזור אליכם תוך 60 שניות

תשובה להודעה בתא הקולי של מוקד השירות

תוך 60 דקות לכל היותר

חדר רופאים להתייעצות בעברית ובאנגלית

24 שעות ביממה, 365 ימים בשנה

ok

אחריות הצוות הניהולי לביטחונך האישי

סוג השירות

ההתחייבות שלנו

שיחת מנהל

תתקיים תוך יום עבודה אחד

מקרי חירום רפואיים

נציגינו מיומנים בטיפול במקרי חירום רפואיים. עם זאת, לבקשתך במקרה חירום רפואי, מנהל בכיר יהיה זמין עבורך בתוך 30 דקות.

However, per your request, a senior supervisor will return your call within 30 minutes, in the event of a medical emergency.

ok

תשלום עבור שירות רפואי

סוג השירות

ההתחייבות שלנו

החזרים ע''פ תנאי הפוליסה

לאחר הגשת תביעה - סכומי ההחזרים המגיעים לך ע''פ תנאי הפוליסה, ישלחו אליך תוך 5 ימי עסקים לכל היותר מקבלת כל המסמכים.

you will receive a refund within 5 business days (once we receive all the documents relevant to your claim).

ok

שקיפות והוגנות

סוג השירות

ההתחייבות שלנו

נציב פניות ציבור (Ombudsman) עצמאי ואובייקטיבי

יעמוד לרשותך וישיב לפניותיך באופן אובייקטיבי וללא משוא פנים: ombudsman@davidshield.com

בחילוקי דעות בנושא דרישה לכיסוי רפואי, נעמיד לרשותך שלוש ערכאות.

בחילוקי דעות בנושא דרישה לכיסוי רפואי, נעמיד לרשותך שלוש ערכאות.

ok

תגובה מהירה

סוג השירות

ההתחייבות שלנו

היקפי כיסוי

בכל שינוי שיש בו בכדי להשפיע על היקף הכיסוי שלך ו/או עלותו, תשלח אליך הודעה מפורטת לפחות 60 יום מראש.

אתר שירות עצמי

מייד עם הצטרפותך לביטוח תקבל גישה לאתר השירות העצמי ואפליקציית DavidShield. שם תוכל להתעדכן במגוון נושאים:

א) צפייה בפרטי הפוליסה שלך. ב) היקף כיסויים והשתתפויות עצמיות. ג) איתור ספקים רפואיים הקרובים למקום שהותך בחו''ל. ד) עדכון לגבי סטאטוס הטיפול בתביעות. ה) פניה ישירה מקוונת לשירות הלקוחות ועוד ...

א) צפייה בפרטי הפוליסה שלך. ב) היקף כיסויים והשתתפויות עצמיות. ג) איתור ספקים רפואיים הקרובים למקום שהותך בחו''ל. ד) עדכון לגבי סטאטוס הטיפול בתביעות. ה) פניה ישירה מקוונת לשירות הלקוחות ועוד ...

תנאי קבלה לביטוח

תנאי הקבלה לביטוח מתבססים בין השאר על שאלון רפואי, ומכונים גם ''חיתום''. התנאים יימסרו לך בתוך יום עבודה אחד, לאחר קבלת כל המידע / המסמכים הנדרשים.

במידה ותערער על החלטתנו בדבר תנאי קבלתך לביטוח, תינתן לך תשובתנו בתוך 7 ימים לכל היותר, מיום קבלת המידע / המסמכים הנדרשים לקיום הבירור.

במידה ותערער על החלטתנו בדבר תנאי קבלתך לביטוח, תינתן לך תשובתנו בתוך 7 ימים לכל היותר, מיום קבלת המידע / המסמכים הנדרשים לקיום הבירור.

מענה לפניות בדוא"ל

''נשיב לבקשות, שתגענה אלינו בדוא''ל csr@davidshield.com או דרך אתר האינטרנט של DavidShield, תוך 8 שעות לכל היותר.

תשובה לפניות דרך Facebook

תוך 10 דקות בממוצע ולא יותר מ-30 דקות

כיסוי לאשפוזים וניתוחים

אישורים למתן כיסוי לאשפוזים וניתוחים לא דחופים יטופלו על ידינו במהירות. כתבי התחייבות לכיסוי יונפקו לכל המאוחר, תוך 7 ימים ממועד קבלת הבקשה והמסמכים הנלווים במשרדינו.

ok

כיסוי רפואי בישראל

סוג השירות

ההתחייבות שלנו

קבלת שירותים רפואיים דרך ''קופת חולים כללית''

כיסוי רפואי בעת ביקורי מולדת באמצעות ''קופת חולים כללית''; רצף ביטוחי מלא לשבים לישראל;

כתב שירות בפריסה ארצית רחבה לטיפולי שיניים למבוטחי DavidShield המבקרים בישראל.

כתב שירות בפריסה ארצית רחבה לטיפולי שיניים למבוטחי DavidShield המבקרים בישראל.

ok

מבחן התוצאה

סוג השירות

ההתחייבות שלנו

פיצוי בשווי $25

אנחנו עושים הכל כדי לתת לך את השירות הטוב ביותר, אך לפעמים קורה שנכשלים במבחן התוצאה.

ולכן החלטנו שאם וכאשר זה קורה נפצה אותך בשווי $25 על כל הפרה של אמנת השירות.

מתלבטים? מעוניינים במידע נוסף?