מדיניות פרטיות

נא קרא את ההצהרה שלהלן בקפידה שכן ייתכן והיא תשפיע על זכויותיך. על ידי סימון “אני מסכים” בדף האינטרנטי אתה נותן לנו, דיוידשילד סוכנות לביטוח חיים (2000) בע”מ, את הסכמתך המלאה לעבד את נתוניך האישיים אשר סיפקת לנו ו/או תספק לנו לפי דרישתנו (להלן: “מידע אישי או נתונים אישיים”). הודעה זו מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אך היא מיועדת לכל המגדרים.

1. עיבוד נתונים אישיים של ילדים מתחת לגיל 18

אם אתה מתחת לגיל 18 אתה לא יכול להסכים למדיניות פרטיות זו. על ידי סימון “אני מסכים” אתה מאשר כי אתה מעל גיל 18 וככל שרלוונטי, אתה מאשר כי נעבד את נתוני ילדיך ו/או אלו התלויים בך מתחת לגיל 18 בהתאם למדיניות פרטיות זו.

2. כיצד, ולמה, אנחנו מקבלים את נתוניך האישיים

אנחנו אוספים את נתוניך האישיים דרך הפלטפורמות הדיגיטליות אשר אנחנו מעמידים לשימושך דרך היישומון (אפליקציה) הסלולרי, אתר האינטרנט ודרך שיחות טלפוניות עם מחלקת המכירות ו/או שירות הלקוחות שלנו. אנחנו עושים שימוש במידע שאנחנו אוספים ומקבלים לצורך מתן שירותים, לצורך למידה ומחקר של תפקוד השירותים והמערכות שלנו, לצורך למידה ומחקר של תפקוד אתר האינטרנט והיישומון הסלולרי, לצורך למידה ומחקר של התנהגות לקוחותינו, לצורך מתן תמיכה בשירות, לצורך מדידה של פעולות השירות, לצורך עריכת סקרים ומשלוח שאלונים, וכן כדי לשפר את השירות ולהמשיך בפיתוחו.

ייתכן וניצור עמך קשר דרך כתובת הדוא”ל שלך כנדרש, לצורך משלוח תזכורות, מידע והודעות בנוגע לשירותים.

אנחנו עומדים בדרישות החוק ומצפים ממך לעמוד באלו גם. ככל שיידרש, ייתכן ונעשה שימוש בנתוניך האישיים לצורך אכיפת תנאי השימוש שלנו, אכיפת הסכמים משפטיים אחרים, לצורך ציות לצווים אדמיניסטרטיביים וצווי בית משפט, לצורך מתן עזרה לרשויות האכיפה, לצורך גבייה של חובות ומניעה של פעולות מרמה, גניבה, הפרות שונות, גניבת זהות ושימושים לא נאותים אחרים בשירותים שלנו כמו גם לצורך ביצוע פעולה משפטית בסכסוכים משפטיים והליכים משפטיים.

אינך מחויב להעביר לנו את הנתונים שאנחנו מבקשים, אולם ככל שלא תעשה כן לא נוכל לספק לך את השירותים אליהם אנחנו מתחייבים כגון מתן כיסוי ביטוחי ו/או טיפול בתביעה קיימת. אנחנו לא נעשה שימוש בנתוניך האישיים, ולא נחשוף אותם, לצורך מימוש מטרות שאינן מוזכרות במדיניות זו. אנחנו נפעל כמיטב יכולתנו לצורך הגנה על הפרטיות של נתוניך האישיים.

3. הנתונים שאתה מעביר לנו

כמבוטח עתידי, ייתכן ונבקש ממך פרטים אישיים כגון שמך, פרטי הקשר שלך, כתובת הדוא”ל שלך, פרטים על משפחתך, תעסוקתך, פרטים הנוגעים במצבך הפיננסי ופרטים הנוגעים בהיסטוריה הרפואית שלך ו/או במצבך הרפואי הקיים. אנחנו נציין בפניך אלו פרטים אנחנו חייבים לקבל לצורך מתן השירות. כלקוח המבוטח אצלנו ייתכן ונבקש ממך פרטים נוספים כגון מסמכים רפואיים ומשפטיים.

שאתה יוצר עמנו קשר, או שאנחנו יוצרים קשר עמך, ייתכן ונקבל ממך נתונים נוספים אשר יועבדו במערכות שלנו. במסגרת השיחות עמך, ייתכן ונשתתף בשיחות אשר אתה מקיים עם רופאים מטפלים ו/או מייעצים לצורך המשך מתן שירות ו/או בדיקת זכאות לביטוח.

ככל שאתה נדרש לשלוח לנו תוכן, בין אם דרך היישומון ו/או דרך אתר השירות העצמי ו/או דרך דוא”ל נא עשה זאת בזהירות יתרה. עלייך להימנע מגילוי בלתי רצוי וללא הסכמה של נתוניך ו/או נתוניהם האישיים של צדדים שלישיים.

4. הנתונים האישיים שאנחנו אוספים

כשאתה עושה שימוש בתאר האינטרנט שלנו ו/או ביישומן הסלולרי, השרתים שלנו מתעדים פרטים הקשורים בשימוש בפלטפורמות אלו, כגון: מאיפה עשית שימוש בשירותים, סוג הדפדפן ומערכת ההפעלה שדרכן עשית שימוש בשירותים, מיקום GPS ומספר פרוטוקול האינטרנט של מכשירך (IP Address). בנוסף, אנחנו אוספים פרטים על פעילותך בפלטפורמות כאמור כגון זמני הכניסה והיציאה מהפלטפורמות הדיגיטליות שלנו, זמן השימוש בשירותים, היסטוריית גלישה בעמודים הקשורים לפלטפורמות שלנו וכיו”ב.

אנחנו עושים שימוש בכלי פילוח סטטיסטים של חברת Google וחברת IBM. כלים אלו כפופים למדיניות הפרטיות של חברות אלו. מדיניות הפרטיות של חברת Google נמצאת בלינק הבא: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html

מדיניות הפרטיות של חברת IBM נמצא בלינק הבא: https://www.ibm.com/watson/data-privacy/

הכלים של Google ו-IBM כוללים שימוש ב-Cookies לצורך מתן השירותים. לעוד מידע על Cookies נא ראה את החלק הרלוונטי מטה במדיניות זו.

5. מי עלול להיחשף לנתוניך האישיים

ייתכן ואחד מן הגורמים אשר יפורטו להלן ייחשפו לנתונייך האישיים וזאת על מנת שנוכל לספק לך את השירותים להם התחייבנו:

 • ספקי שירות רפואי (בתי חולים, רופאים וכיו”ב)
 • חברות בתוך קבוצת חברת דיוידשילד (לדוגמה חברות אם, בת, אחיות וכיו”ב)
 • ספקי שירות אדמיניסטרטיבי
 • ספקי שירותי מערכות מידע (לדוגמה ספקי ענן)
 • עורכי דין
 • יועצי ביטוח
 • אנשי הקשר במקום עבודתך המייצגים אותך בהתקשרות מולנו (רלוונטי ללקוחות עסקיים/קבוצות)
 • סוכני ביטוח
 • רשויות החוק לאחר שהציגו בפנינו צו מבית המשפט הרלוונטי לנתוניך האישיים
 • חברות ביטוח האחראיות לשלם את תביעותיך (ככל שתוגש תביעת ביטוח)
 • גופים פיננסיים כגון: בנקים, חברות אשראי, סולקי כרטיסי אשראי, מנפיקי כרטיסי אשראי, חברות תיווך לסליקת אשראי (Gateway)

6. היכן אנחנו מעבדים את נתוניך האישיים

אנחנו שומרים ומעבדים את נתונייך האישיים בנתניה, ישראל. אם אנחנו מספקים לך את השירותים בשטחי האיחוד האירופי, נפנה את תשומת ליבך להחלטת הנציבות האירופאית משנת 2011 (מכוח סעיף 25(4) לדירקטיבה האירופאית לאבטחת מידע משנת 1995) אשר אישרה כי ישראל מספקת מידת אבטחת מידע מספקת.. נא שים לב, ייתכן ונצטרך להעביר את נתוניך האישיים לספקים הנמצאים מחוץ לגבולות מדינת ישראל ואירופה. בחלק מהמקרים אתה תבקר במדינות שלישיות שהנציבות האירופאית, או ישראל, טרם קיבלו החלטה בנוגע למידת אבטחת המידע שהן מעניקות. ולכן, אם תזדקק לשירות שאנחנו מעניקים בעודך בביקור באחת ממדינות אלו, אתה מעניק לנו את הסכמתך המפורשת להעביר את נתוניך האישיים לכל ספק במדינות אלו לצורך קבלת השירותים.

במקרים בהם אנחנו נדרשים לעמוד בדרישות החוק והתקנות האירופאית בתחום הגנת הפרטיות, אנחנו ניישם הסכמי העברת מידע, כגון הסכמים בין בקרי מידע ומעבדי מידע, הסכמים בין שני בקרי מידע. עוד ניישם, ככל שנידרש, אמנות הקשורות בתחום הגנת הפרטיות.

7. פלטפורמות ציבוריות הכוללות את נתוניך האישיים

לפני התקשרותנו הראשונה עמך, ייתכן וקיבלנו, או ניתנה לנו גישה, לנתוניך האישיים מרשתות חברתיות ופלטפורמות ציבוריות אחרות ברשת האינטרנט  עליהן פרסמת, באופן ציבורי ופתוח, את נתוניך האישיים. נתונים אלו כוללים, בין היתר, את פרטיך האישיים, פרטי הקשר שלך, מיקומך הגיאוגרפי וכל מידע אחר אשר נמצא באותן פלטפורמות ציבוריות.

8. לכמה זמן אנחנו מתכוונים לשמור את נתונייך האישיים

אנחנו זקוקים לנתוניך האישיים לצורך עיבוד תביעות שתגיש עמנו ו/או עם חברת הביטוח (לדוגמה לצורך קבלת תגמולי ביטוח). אנחנו נשמור את נתוניך האישיים לפחות לזמן הנדרש כאמור ברגולציה הרלוונטית בסמכות השיפוט הרלוונטית אלינו (לדוגמה הרשויות הישראליות דורשות מאתנו לשמור את הנתונים האישיים של מבוטחינו לתקופה בת שבע שנים לאחר התקשורת האחרונה עם המבוטח). לאחר התקופה הנדרשת אנחנו נבחן את המשך החזקת הנתונים האישיים אלא אם תבקש מאתנו, בכתב, למחוק אותם. ייתכן ונסרב לבקשתך.

9. אבטחת מידע

אנחנו עושים מאמצים רבים להגן על סודיות הנתונים האישיים תוך כדי שימוש באמצעי אבטחת נתונים סבירים בשביל לעמוד בסטנדרט הגבוה של התעשייה. בנוסף, אימצנו כללים קפדניים הכוללים אמצעים אדמיניסטרטיביים טכניים ופיזיים, כולל הגנה נגד גישה ו/או פריצה לא מאושרת לנתונייך האישיים. למרות זאת, שום מערכת אינה חסינה בצורה מלאה מחדירות לא מאושרות. לכן, אנחנו לא נשא באחריות לכל כישלון מערכת/פריצה לא מאושרת למערכת שלא יכולנו לצפות מראש, בשים לב לנסיבות הסובבות את האירוע, לטכנולוגיות הקיימות בשוק ומחיריהן.

10. הגבלת אחריות בגין שימוש באתרים של צדדים שלישיים

אתרי האינטרנט שלנו כוללים לינקים לאתרים של צדדים שלישיים. נא שים לב כי אנחנו לא אחראים לאמצעי הגנת הפרטיות, למדיניות ולכל תוכנה המוצעת באתרים אלו. אנחנו לא נהיה אחראיים לנזקים ישירים או עקיפים שנגרמו מהשימוש באותם אתרים.

11. מדיניות שימוש ב-Cookies

Cookies הם סמניי אינטרנט ייחודיים שאנחנו שולחים לדפדפן האינטרנט שלך. Cookies לא מהווים תוכנת מחשב ואין להם את היכולת לבצע פעולות או לקרוא את המידע על המחשב שלך. ייתכן ונשלח אלייך Cookies מפעם לפעם. על ידי משלוח Cookies  אתר האינטרנט שלנו מזהה אותך כאשר אתה יוצר איתנו קשר שוב, ובכך, אנחנו יכולים להעניק לך שירות מהיר ויעיל יותר. משלוח Cookies גם חוסך לך את הזמן להזין את נתוניך האישיים, אשר שמורים בסודיות אצלנו במערכת, באופן חוזר ונשנה.

דפדפנים שונים מאפשרים לך לנהל את הגדרות ה-Cookies שעל מחשבך. שים לב כי נטרול אפשרות השימוש ב-Cookies על מחשבך יכולה לסבך את הליך קבלת השירותים ו/או יכולה למנוע מאתנו להעניק לך שירותים.

12. ניידות, זכות הגישה, זכות התיקון ומחיקת נתוניך האישיים

ביכולתך ליצור קשר עם שירות הלקוחות שלנו, בין בכתב בכתובת דוא”ל csr@www.davidshield.com ובין בשיחת טלפון, לצורך בקשה למתן גישה לנתונייך האישיים או חלק מהם. ייתכן ונבקש ממך פרטי זיהוי. אם זיהית שחלק מפרטיך בחשבונך אינם מעודכנים, שלמים או מדויקים, נא העבר לנו את הנתונים המעודכנים שנוכל לתקנם. בחלק מהמקרים אתה אף יכול לתקן את נתוניך האישיים באתר השימוש העצמי.

אם אתה מעוניין שנמחק את נתוניך האישיים שסיפקת לנו, תוכל ליצור קשר עם מחלקת שירות הלקוחות שלנו בכתובת דוא”ל: csr@www.davidshield.com ואנחנו נגיב בזמן סביר. שים לב כי ייתכן ונשמור חלק מנתוניך לצורך עמידה בדרישות החוק, ניהול סכסוכים ואכיפת הסכמים. בנוסף, לאחר שאנחנו מוחקים את נתוניך, ייתכן וייקח זמן עד ששאריות נתוניך יימחקו משרתיה הפעילים ושרתי הגיבוי של החברה.

מחיקת נתוניך לא תשנה את תמחק את הנתונים שכבר נשלחו לצדדים שלישיים, בכפוף למדיניות זו או כל הסכם אחר שיחול בינך ובין החברה. ייתכן ונמחק נתונים אישיים של גורמים אחרים במסגרת מתן הגישה לנתוניך.

13. זכויותיך כנושא מידע הממוקם באיחוד האירופי

כנושא מידע הממוקם באיחוד האירופי תוכל:

 • לגשת לנתוניך כאמור בסעיף 12 לעיל.
 • למשוך את הסכמתך לעיבוד נתוניך האישיים. מימוש זכות זו לא תשפיע על חוקיות עיבוד הנתונים על בסיס הסכמתך הקודמת.
 • לבקש למחוק את נתוניך ו/או להגביל את עיבוד הנתונים. ייתכן ולא נענה מידית לבקשתך ו/או נדחה אותה אם אנחנו מעבדים את נתוניך בעת בקשתך (לדוגמה הגשת תביעת ביטוח שעודנה תלויה ועומדת). עוד ייתכן ולא נענה מידית לבקשתך ו/או נדחה אותה לאור סיבות לגיטימיות אחרות כגון ציות לחוק ועמידה בדרישות רגולטוריות שונות.

אם מימשת את אחת מזכויותיך סעיף 13 לעיל, בהתאם להוראות חוק רלוונטיות, אתה יכול לבקש להיות מיודע כי צדדים שלישיים יפעלו בהתאם לחלקים הרלוונטיים במדיניות זו.

 • אתה יכול לבקש להעביר את נתוניך בהתאם לזכותך לניוד נתונים.
 • אתה יכול להתנגד לעיבוד נתוניך האישיים לצרכי שיווק.
 • אתה זכאי לא להיות כפוף להחלטות המבוססות על עיבוד נתונים אוטומטי בלבד, כולל פרופילאות (Profiling), אשר משפיעות עליך מבחינה משפטית ו/או בצורה אחרת. ייתכן ודמי הביטוח שנציע לך יהיו מבוססות על אזרחותך, גילך, ובחלק מסמכויות שיפוט, מגדרך, בכפוף למגבלות החוק. נתונים אלו ייתכן וישפיעו על כימות הסיכון הביטוחי בעניינך. למרות שחלק מהחלטותינו מתקבלות באופן אוטומטי, ייתכן ונבחר לעקוף מנגנונים אוטומטיים אלו בצורה ידנית.
 • אם אתה חושב שהפרנו את זכויותיך תחת חוקי הגנת הפרטיות/אבטחת מידע אתה יכול להגיש תלונה אצל הרשות המפקחת הרלוונטית.

אנחנו מבצעים הערכות תקופתיות לצורה בה אנחנו מעבדים נתונים כמו גם לפעולות שאנחנו מבצעים בתחום הפרטיות, וזאת בשביל שנוכל לוודא שאנחנו עומדים במדיניות הפרטיות, בשביל לעדכן את מדיניות הפרטיות, כמו גם לצורך הצגת המדיניות בצורה נכונה ונגישה.

אם יש לך חשש בנוגע לדרך שבה אנחנו מעבדים מידע, אתה מוזמן ליצור קשר עם צוות אבטחת המידע שלנו בכתובת הדוא”ל: csr@www.davidshield.com  או דרך משלוח דואר לכתובת הצורן 8 א’ נתניה, ישראל. אנחנו נבחן את בקשתך בתום לב לצורך פתירת כל סוגיה או בעיה שתהיה לך עמנו. אם לא תישאר שבע רצון יש ביכולתך להפנות את העניין לרשות המפקחת כאמור.

שים לב: אנחנו מעבדים נתונים אישיים תחת עילות עיבוד הנתונים הבאות: (1) כאשר עיבוד נתוניך האישיים הכרחי בשבילנו לצורך עמידה בהתחייבותנו החוזיות כלפיך כמו גם לצורך ביצוע פעולות עיבוד נתונים, לפי בקשתך, לפני שאנחנו מתקשרים עמך בהסכם (2) כאשר עיבוד נתוניך האישיים הכרחי לצורך עמידה בדרישות החוק הרלוונטיות אליך (3) כאשר עיבוד נתוניך האישיים הכרחי לצורך אינטרסים לגיטימיים כגון הגנת סייבר ואבטחת מידע, בדיקות מרמה, תחזוקה, תמיכה ושליטה בשירותים, גיבוי הנתונים ותכניות שחזור הנתונים במקרי חירום. עיבוד נתוניך האישיים תחת העילות החוקיות המוזכרות לעיל אינן כפופות להסכמתך למדיניות זו.

14. גילוי מידע במקרי חירום

אנחנו שומרים לעצמנו את הזכות לחשוף את נתוניך האישיים לצדדים שלישיים במצבי חירום אולם רק כאשר כל התנאים שלהלן מתקיימים:

 • צד שלישי הטוען כי הוא קרוב אליך או מכיר אותך פנה אלינו וביקש לקבל את נתוניך האישיים או חלק מהם (אנחנו נוודא בצורה סבירה שאכן יש קשר בינך ובין הצד השלישי)
 • בהתחשב בטבעו והיקפו של מצב החירום, אנחנו לא מצליחים ליצור עמך קשר לאחר מאמצים סבירים
 • אנחנו מגיעים למסקנה, לאחר הערכה סבירה, שבקשתו של צד שלישי לחשיפת נתוניך האישיים הכרחית להגנה על האינטרסים החיוניים שלך.

15. הודעה על שינוי מדיניות הפרטיות הנוכחית

ייתכן ונשנה את תנאי מדיניות הפרטיות הנוכחית מעת לעת. אנחנו נודיע לך באמצעות אתר האינטרנט שלנו או האפליקציה על שינוי כאמור, ונבקש את אישורך לשינויים אלו כאשר אלו משפיעים בצורה ישירה על זכויותיך תחת מדיניות זו. במידה ושלחנו לך הודעה על שינוי נא קרא את השינוי שכן ייתכן והוא ישפיע על זכויותיך לפרטיות.

16. העברת מידע בדרכים מאובטחות פחות במקרי חירום

ייתכן ותזדקק לשירותינו במסגרת נסיבות הקשורות במצבך הרפואי כולל מצבי חירום רפואיים, אשפוזים, מגוון רחב של בדיקות רופא ועוד. במהלך אירועים אלו ובמסגרת מתן השירותים שלנו, אתה תצטרך להעביר אלינו את נתוניך האישיים הקשורים באותה הבעיה הרפואית. בעוד שאנחנו מעדיפים להשתמש בערוצי תקשורת מאובטחים שדרכם תוכל להעביר לנו, ואנחנו נוכל לשלוח לך, נתונים אישיים, אנחנו גם מבינים שערוצי תקשורת אלו לא בהכרח יהיו זמינים לך במהלך מקרים רפואיים. לכן, אם אתה מעוניין לשלוח לנו ושאנחנו נשלח לך, נתונים אישיים הקשורים במצבך באמצעות ערוצי תקשורת לא מאובטחים (כגון מסרונים וכל סוג אחר של מנגנון שליחת הודעות לא מאובטח אחר) אנחנו נדרוש את הסכמתך המפורשת לעשות שימוש בערוצים אלו. אנחנו לא נשא באחריות לכל כישלון מערכת ו/או פריצה לא מאושרת למערכת אשר קרו במסגרת שימוש בערוצי תקשורת לא מאובטחים, ובהסכמתך לעשות שימוש בערוצים אלו אתה מקבל אחריות מלאה ויחידה לשימוש בערוצים אלו.

17. אמצעי התשלום שלך

 • אם רכשת ביטוח מאתנו באמצעות כרטיס אשראי נא שים לב כי אנחנו עומדים בתקן תעשיית חברות כרטיסי האשראי לאבטחת מידע (Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS)). לאור זאת, יישמנו אמצעי הגנה טכניים וארגוניים כך שנוכל להגן על הנתונים הקשורים באמצעי התשלום שלך, כגון מספר כרטיס האשראי שלך, ולשמור עליהם סודיים.
 • אם העברת לנו את פרטי חשבון הבנק שלך לטובת קבלת תשלומי ביטוח בעתיד, אנחנו נשמור על נתונים אלו בסודיות ובכפוף לסטנדרט אבטחת הנתונים האמור במדיניות זו.

18. שיווק

אתה יכול בכל עת לבטל את הצטרפותך לרשימת התפוצה שלנו על ידי משלוח מייל לכתובת crs@www.davidshield.com  או על ידי לחיצה על אפשרות ההסרה מרשימת התפוצה בהודעות שאנחנו שולחים. לביטול הצטרפותך לרשימת התפוצה שלנו לא תהיה כל השפעה שלישית על זכויותיך החוזיות מולנו.

בעל מאגר המידע:

דיוידשילד סוכנות לביטוח חיים (2000) בע”מ

כתובת: הצורן 8א’ נתניה, ישראל. טלפון: 972-4-3741449+

נציג דיוידשילד באירופהeurep@www.davidshield.com

ממונה אבטחת מידע: dpo@www.davidshield.com

[1] ראה את הלינק המצורף: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32011D0061

מתלבטים? מעוניינים במידע נוסף?