דיוידשילד – ביטוח רפואי לחו''ל
linkedin
facebook youtube
09-892-0950 : חיוג מישראל
1-800-532-1987 :חיוג חינם מארה''ב
< מספרי חיוג חינם ממדינות נוספות
Skype
חיפוש
    English
בטחון לצאת אל העולם
ביטוח רפואי לחו"ל    
    רילוקיישן    
    הצעת מחיר לביטוח רפואי לחו"ל    
    ביטוח רפואי לעסקים    
    אודות השירות    
    ספקים רפואיים    
    בלוג    
      
    כניסה ללקוחות    

פרטיות ואבטחה


כללי

דיוידשילד (להלן: “DavidShield”) מתחייבת לשמור על סודיות הנתונים ולהגן על המידע האישי שהנך מוסר באתר זה במקומות המיועדים לכך. על כן, כל מידע שיימסר לנו - יישמר בסודיות מוחלטת, ויעשה בו שימוש אך ורק לצרכים להם הוא נמסר, לרבות שימוש כמפורט להלן

איסוף המידע והשימוש בו

אין לך כל מחויבות לספק מידע כלשהו לדייוידשילד. המידע שאנו אוספים מיועד להגשת הצעות ביטוח בריאות לחו"ל, הפקת פוליסות ביטוח נסיעות לחו"ל (להלן - "הפוליסות") וטיפול בכל העניינים הנלווים והנובעים מהפקת הפוליסות והקשורים אליהם, לרבות במקרים של צורך לקבל שירותים מכוח הפוליסות, וכן כדי לאפשר לדיוידשילד להביא לידיעת לקוחותיה מידע על מוצרים ושירותים אשר לדעתה עשויים להיות בעלי עניין עבורם, למטרות עיבודים סטטיסטיים ולצורך טיפול בתביעות והענקת שירותים בהתאם לפוליסות.

הנך מסכים כי המידע יימסר אך ורק לצורך עיבודו ואחסונו לכל צד ג' שדיוידשילד תמצא לנכון, לרבות העברתו לנותני שירותים בהתאם לתנאי הפוליסות הנמצאים מחוץ לישראל עימם קשורה דיוידשילד, וזאת בכפוף להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א –1981. אם אינך מעונין לקבל מידע על מוצרים ושירותים, אשר לדעת דיוידשילד עשויים לעניין אותך, עליך להודיע לנו על כך ואנו נדאג שלא לשלוח לך מידע כזה.

קישורים (Links)

אתרנו כולל קישורים לאתרי אינטרנט אחרים. לתשומת לבך - איננו אחראים למדיניות השמירה על הפרטיות של אתרים אלה. המדיניות המתוארת במסמך זה תקפה אך ורק לאתר אינטרנט זה. כמו כן יצויין ויודגש כי DavidShield איננה אחראית על התכנים המופיעים באתרים אלה, על תוכנות או כל אמצעי אחר הקיים באתרים אלה ועל כל נזק ישיר או עקיף העלול להיגרם לציוד (תוכנה או חומרה) שברשותך בעת הגלישה לאתרים אלו.

עוגיות (Cookies)

DavidShield עשויה, בעת הליך שימושך באתר, לעשות שימוש בעוגיות (Cookies). עוגיות הנן סימון פנימי ייחודי שאנו שולחים לדפדפן שלך. אין הן מהוות תוכנת מחשב ואין להן יכולת לקרוא מידע הנמצא במחשב שלך, או לבצע בו פעילויות כלשהן. ע"י העוגיות, האתר שלנו מזהה אותך בעת פניות חוזרות שלך לאתר - דבר המאפשר לנו לתת לך שרות יותר מהיר ויעיל, וכן חוסך לך מילוי מחדש של פרטים אישיים שכבר מצויים בידינו.

סקרים

לעיתים יתבקשו משתמשי האתר למסור מידע באמצעות סקרים. השתתפות בסקרים אלו אינה בגדר הכרח. המשתמשים יכולים לבחור שלא למסור את המידע. השימוש במידע שיימסר על ידי המשתמש באמצעות הסקרים יעשה למטרת שיפור, שינוי פיקוח ומעקב השימוש ושביעות הרצון מהאתר.

תיקון, עדכון ומחיקה של מידע אישי

אם פרטיך השתנו, או שאינך מעונין עוד בשירותי אתר זה, אנא הודיענו על כך ונפעל בהתאם לתקן או להסיר את פרטיך באופן יזום ומוחלט.

הגבלות על השימוש במידע

בהתאם למדיניותינו בעניין שמירת הפרטיות והסודיות, אנו נשמור על המידע שלך, לא נסחור בו, לא נמכור אותו ולא נעבירו לאחרים לצורך שימוש כלשהו, למעט לצורך השימוש שלשמו נמסר ושפורט במסמך זה. יחד עם זאת, הוראת חוק, צו בית משפט, דרישת רגולטור או כל גורם מוסמך אחר הגוברת על סודיות המידע, תגבר גם בעניין זה ו DavidShield תפעל בהתאם להוראות החלות עליה בהקשר זה.

הודעות בדבר שינויים

DavidShield שומרת על זכותה להכניס שינויים בהצהרה זו. בכל עת תופיע באתר מדיניות שמירת הפרטיות והאבטחה המעודכנת של DavidShield. במידה ויבוצעו שינויים הקשורים לשימוש במידע אישי אנו מתחייבים להודיע על כך באמצעות האתר או באמצעות דואר אלקטרוני.

אבטחה

DavidShield עושה כל שביכולתה לשמור על סודיות המידע האישי שלך. לצורך זה, DavidShield משתמשת באמצעי אבטחה סבירים התואמים את הסטנדרטים הנהוגים בתעשיית האינטרנט, וכן אימצה כללים מחמירים להגנת הפרטיות המידע וסודיותו, כנגד טעויות בשימוש במידע הנמסר על ידך, או כנגד חדירה בלתי מורשית אל המידע הנ"ל.

DavidShield משתמשת בכלים אדמינסטרטיבים, פיסיים וטכניים המשמשים כמכלול להגנה על המידע המאוחסן באתר, ובוחנת באופן תקופתי את עמידותה של המערכת. למרות זאת, כידוע, אין אפשרות לחסימה מוחלטת ו-DavidShield לא תשא באחריות לנזקים כלשהם שאינם נובעים מרשלנותה המוחלטת של DavidShield.


לתשומת לבך:
אם האתר האמור מעלה או האמור באתר האינטרנט או מהצהרת הפרטיות, אינו לשביעות רצונך והסכמתך המלאה, אנו ממליצים להפסיק את השימוש באתר לאלתר ולשתף אותנו בחששותיך.


 

הצעה לבטוח רפואי בחו''ל
השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם

* חובה למלא את כל השדות

שלח טופס
לעולם לא נמסור, נסחור או נעביר
את פרטיך לגורם אחר, נקודה.
ביטוח רפואי בחו"ל - צעד אחר צעד
השוואה מול ביטוחים אחרים
תכנית הביטוח הרפואי של DAVIDSHIELD
ארה"ב - תכנית ביטוח רפואי מקיפה <<
Global – תוכנית ביטוח רפואי מקיפה לכל העולם מלבד ארה"ב <<
מידע ביטוחי
לחץ למידע ביטוחי
לישראלים
לפי איזור בעולם
ביטוח רפואי בכל מקום בעולם
אודות צור קשר מפת אתר שותפים עסקיים תנאי שימוש דרושים תרומה לקהילה לימודים בחו"ל
DavidCard
ביטוח רפואי לחו"ל של DavidShield, הינו ביטוח רפואי לישראלים בחו"ל. לדיוידשילד עשרות אלפי מבוטחים ישראלים המתגוררים ברחבי העולם. פוליסת ביטוח בריאות של דיוידשילד מותאמת לרילוקיישן ולצרכים של הישראלים החיים בחו"ל וכוללת כיסוי רפואי מקיף בלמעלה מ- 140 מדינות ברחבי העולם. באתר תמצאו כלים להשוואה של ביטוח נסיעות לחו"ל לבחירת הכיסוי הרפואי המתאים עבורכם.